Neumann i Fagerdalen

Lars Jønsson AS har skrevet kontrakt med Safari Eiendom  for oppføring av nytt bygg for Neumann i Fagerdalen. Bygget er på ca 10.000 kvm og inneholder  trelastlager, butikk og kontorer. Prosjektet ferdigstilles i fjerde kvartal 2025.   Bygget skal BREEAM sertifiseres (Very Good).   Gulv i første plan utføres med en frittbærende betongplate fundamentert på stålkjernepeler til fjell. Bæresystem utføres i stål og hulldekk med fasader utført som sandwichpaneler i stål kombinert med trekledning.   Energiløsning utføres med...

Continue reading

Studentboliger på Hatleberg

Lars Jønsson AS er godt i gang med bygging av 60 flotte Studentboliger for Sammen på Hatleberg. Vi satte i gang i juni og nå er 6 etasjer i massivtre montert av vår flinke byggavdeling. Kransen er kommet på plass og vi ser frem til en tørrere hverdag og et hyggelig kranselag. Hatleberg energisentral som ligger i 1 etasje benytter 22 energibrønner for å gi varme til radiatorer samt varmt og kaldt...

Continue reading

Hatleberg Energisentral

Lars Jønsson AS er godt i gang med bygging av Hatleberg Energisentral for Studentskipnaden på Vestlandet. Bygget går over to etasjer der nederste plan har tekniske rom og avfallssentral. Plan to har felles oppholdsrom for studenter, vaskeri, lager og nedkast for kildesortering av avfall for alle studentboligene på Hatleberg. Det er borret 22 energibrønner i området rundt sentralen som er koblet til en varmepumpe som skal supplere over 500 studentboliger med oppvarming...

Continue reading

Gjenbruk på Mindemyren

Lars Jønsson AS har inngått en intensjonsavtale med NLA om å utvikle og rehabilitere gamle Martens brødfabrikk og rotunde på Mindemyren til ny lærerskole for 2000 elever og lærere. Etter at Martens flyttet til Kokstad hadde NRK sin virksomhet i byggene i 25 år før de flyttet til Media City i 2015. Vi jobber blant annet sammen med Klimabygg AS som utreder hele bygningsmassen for gjenbruk. Klimabygg står for kartlegging, kostnadsberegninger...

Continue reading

Godvik Næringspark

Lars Jønsson AS har signert en totalentreprise med Godvik Næringspark AS om to næringsbygg ved Godviksvingene 174. Dette er første byggetrinn i Godvik Næringspark. Det er inngått leiekontrakt med to aktører som skal inn i hvert sitt bygg. Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med byggherre og leietaker. Byggene inneholder kontor, verksted og butikkarealer. Prosjektet er tegnet av Holon arkitekter. Vi takker Godvik Næringspark AS for tilliten og ser frem til et godt...

Continue reading

Rehabilitering av studentboliger på Stord

Lars Jønsson AS har inngått totalentreprisekontrakt med Studensamskipnaden på Vestlandet for rehabilitering av blokk 8 til 10 på Rommetveit. Prosjektet omfatter rehabilitering av 58 hybler og 3 nye parhybler. Byggene er på 2 og 3 etasjer med et samlet areal på 1800m2. Oppstart desember 2020.

Continue reading

Møbelsenteret på Nordås Eiendom AS

Lars Jønsson AS har inngått avtale med Møbelsenteret på Nordås Eiendom AS for oppgradering av Bohus på Nordås samt tilbygg i tilknytning til butikk. Fasader skal oppgraderes med platekledning i aluminium, det skal etableres ny heis og nye trapper samt ny varelevering i eksisterende bygg. Avtalen innbefatter også et næringsbygg lenger nord på samme tomt på foreløpige 3700m2. Prosjektet er utviklet i samspill mellom byggherre og Lars Jønsson AS og tegnet...

Continue reading

Næringsbygg i Moskog

Lars Jønsson AS har inngått avtale med Agila Vest Eiendom AS om oppføring av næringsbygg i Moskog. Utbygger inviterte oss til å delta i konkurranse med flere lokale entreprenører i Førde. Prosjektet er tegnet av ark. Rolv Eide AS. Bygget er på 869m2 og skal inneholde kontorfasiliteter og lager for flere små bedrifter. Byggestart er planlagt ultimo 2020 og offisiell åpning er planlagt sommeren 2021.

Continue reading