Kronstad X

02.12.2020

Kronstad X

Lars Jønsson AS har signert avtale med Backer Eiendom AS om å bygge ca 15.400 kvm næringsarealer og med Backer Bolig AS om å bygge 50 leiligheter på Kronstad på tomt som tidligere inneholdt trelasthandler Andreas Olsen. Mesteparten av den gamle bygningsmassen skal rives mens lokaler der Sammen er i dag skal rehabiliteres. Næringsdel av bygget blir på 5 etasjer og vil inneholde garasje, treningssenter til Sammen, butikker i plan 1 og kontorlokaler i plan 2 og 3. Næringslokaler blir miljøsertifisert som Breeam Excellent. I de tre øverste etasjene kommer det 50 leiligheter.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med Backer og vil ferdigstilles mai 2023. Rivearbeidene starter i januar. Vi takker for oppdraget og ser frem til fortsatt godt samarbeid på et utfordrene og spennende prosjekt.

Rehabilitering av studentboliger på Stord

02.12.2020

Rehabilitering av studentboliger på Stord

Lars Jønsson AS har inngått totalentreprisekontrakt med Studensamskipnaden på Vestlandet for rehabilitering av blokk 8 til 10 på Rommetveit.

Prosjektet omfatter rehabilitering av 58 hybler og 3 nye parhybler. Byggene er på 2 og 3 etasjer med et samlet areal på 1800m2.

Oppstart desember 2020.

Møbelsenteret på Nordås Eiendom AS

02.12.2020

Møbelsenteret på Nordås Eiendom AS

Lars Jønsson AS har inngått avtale med Møbelsenteret på Nordås Eiendom AS for oppgradering av Bohus på Nordås samt tilbygg i tilknytning til butikk. Fasader skal oppgraderes med platekledning i aluminium, det skal etableres ny heis og nye trapper samt ny varelevering i eksisterende bygg. Avtalen innbefatter også et næringsbygg lenger nord på samme tomt på foreløpige 3700m2.

Prosjektet er utviklet i samspill mellom byggherre og Lars Jønsson AS og tegnet av arkitektkontoret Børtveit og Carlsen AS.

Vi takker Møbelsenteret på Nordås Eiendom AS for tilliten og ser frem til å ta fatt på arbeidene.

Næringsbygg i Moskog

13.11.2020

Næringsbygg i Moskog

Lars Jønsson AS har inngått avtale med Agila Vest Eiendom AS om oppføring av næringsbygg i Moskog. Utbygger inviterte oss til å delta i konkurranse med flere lokale entreprenører i Førde. Prosjektet er tegnet av ark. Rolv Eide AS. Bygget er på 869m2 og skal inneholde kontorfasiliteter og lager for flere små bedrifter.

Byggestart er planlagt ultimo 2020 og offisiell åpning er planlagt sommeren 2021.