Bærekraft

Bærekraft

Visjon
Lars Jønsson AS skal arbeide aktivt for å redusere klimaavtrykket i alle våre prosjekt. Dette oppnår vi ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. I våre prosjekt arbeider vi for å unngå riving og gjenbruke mest mulig. Vi oppfordrer alltid våre kunder til å velge bærekraftige løsninger sett i et klimaperspektiv. Vi anbefaler BREEAM-sertifisering av våre prosjekt.  Våre byggeplasser skal være fossilfrie/utslippsfrie.

Mål innen HMSK og ytre miljø
0 personskader
0 materielle skader
< 3,5 % sykefravær
90 % sorteringsgrad avfall
0 utilsiktede utslipp
0 kvalitetsfeil

Miljøfyrtårn
Lars Jønsson AS er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring med å redusere negative effekter på klima og miljø, og å forbedre de positive effektene.

Ta gjerne kontakt
Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres kontakt HMSK -leder Ingunn Olsen

Sjekk ut vår policy for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Ingunn Olsen

HMS/KS- leder

Aukje Hof

Ansvarlig bærekraft