22.09.23

Studentboliger på Hatleberg

Lars Jønsson AS er godt i gang med bygging av 60 flotte Studentboliger for Sammen på Hatleberg.

Vi satte i gang i juni og nå er 6 etasjer i massivtre montert av vår flinke byggavdeling. Kransen er kommet på plass og vi ser frem til en tørrere hverdag og et hyggelig kranselag.

Hatleberg energisentral som ligger i 1 etasje benytter 22 energibrønner for å gi varme til radiatorer samt varmt og kaldt tappevann til alle eksisterende studentboliger på Hatleberg. Vaskeri, fellesareal og avfallssortering ble ferdigstilt av Lars Jønsson AS i august 2023 og det meste er satt i drift.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med Sammen, Forum Arkitekter og øvrige rådgivere og entreprenører. Vi takker alle for et godt samarbeid og takker Sammen for tilliten!