28.02.24

Neumann i Fagerdalen

Lars Jønsson AS har skrevet kontrakt med Safari Eiendom  for oppføring av nytt bygg for Neumann i Fagerdalen.

Bygget er på ca 10.000 kvm og inneholder  trelastlager, butikk og kontorer. Prosjektet ferdigstilles i fjerde kvartal 2025.

 

Bygget skal BREEAM sertifiseres (Very Good).

 

Gulv i første plan utføres med en frittbærende betongplate fundamentert på stålkjernepeler til fjell.

Bæresystem utføres i stål og hulldekk med fasader utført som sandwichpaneler i stål kombinert med trekledning.

 

Energiløsning utføres med varmepumpe kombinert med energibrønnpark.