22.05.23

Hatleberg Energisentral

Lars Jønsson AS er godt i gang med bygging av Hatleberg Energisentral for Studentskipnaden på Vestlandet.

Bygget går over to etasjer der nederste plan har tekniske rom og avfallssentral. Plan to har felles oppholdsrom for studenter, vaskeri, lager og nedkast for kildesortering av avfall for alle studentboligene på Hatleberg.

Det er borret 22 energibrønner i området rundt sentralen som er koblet til en varmepumpe som skal supplere over 500 studentboliger med oppvarming av tappevann og ventilasjonsluft. Brønnene bidrar også med kjøling av ventilasjonsluften på sommeren.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med byggherren og Forum Arkitekter. Vi takker Studentsamskipnaden for tilliten og det gode samarbeidet!