Lager og kontor, Fagerdalen

Lager og kontor, Fagerdalen

Ferdigstilt: 2008 | Arkitekt: Lund & Partnere Arkitekter AS

Nybygg i betong og stål til Lars Jønsson AS, IGS AS og Bergen Prosjekt AS. Bygget består av en lageretasje i plan 1 med et bruttoareal på 1650 m2. Plan 2 er en ren kontoretasje på 1000 m2 og er utført med bæring av stål med yttervegger i glass.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Ladegården sykehjem

Ladegården sykehjem

Ferdigstilt: 2008 | Arkitekt: Rambøll Norge AS

Ladegården sykehjem med ca 8000m² gulvareal er ombygget i henhold til ènsengsreformen vedtatt av Staten.

Det er gjennomført en totalombygging der det bygningsmessige med vegger, himlinger og gulv er fjernet og de tekniske anleggene er demontert og nye tidsmessige er installert. Fasade, vindu og tak er fornyet og yttervegger er tilleggsisolert.

En meget vellykket fornying av sykehjemmet.

Også utendørsanlegget ble fornyet betydelig.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Shütz, Storebotn på Askøy

Shütz, Storebotn på Askøy

Ferdigstilt: 2005 | Arkitekt: Rolv Eide

Bygget har et areal BTA på 6125m². Bygget består av en lagerhall med 9 meter nettohøyde på 4875m², Varemottak/levering og kontorfasiliteter.

Stål bæresystem, stålplatetak og yttervegger av Paroc.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

SIB Fridalen Studentboliger

SIB Fridalen Studentboliger

Ferdigstilt: 2005 | Arkitekt: Lund & Partnere Arkitekter AS

Bygget har et areal BTA på 3676 m². Total ombygging av gammelt sykehjem til moderne hybler for 123 personer fordelt i kollektiv og enkelthybler.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Bohus Stord

02.12.2020

Bohus Stord

Ferdigstilt 2005 | Arkitekt: Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS

Bygget har et areal BTA på 3350m². Stål bæresystem. Yttervegger av Paroc. Stålplatetak.

Bygget består av butikk og lager for Bohus

Hilland Vest, leiligheter på Lindås

Hilland Vest, leiligheter på Lindås

Ferdigstilt: 2005 | Arkitekt: Arkiton AS

Bebyggelsen består av 4 stk punkthus med 8 leiligheter i hvert hus. Hvert hus er tre etasjer.

Byggene er oppført i bærende veggelementer. Etasjeskille av hulldekkelementer.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

SIB Gyldenpris Studentboliger

SIB Gyldenpris Studentboliger

Ferdigstilt: 2004 | Arkitekt: Tor Lund & Partnere AS

Bygget har et areal BTA på 5233 m² i 5 etasjer. Bærende veggelementer i betong. Overflate i tegl. Etasjeskillere av hulldekker, tak i stålplater.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Fana Golfklubb, klubbhus

Fana Golfklubb, klubbhus

Ferdigstilt: 2004 | Arkitekt: Tor Lund & Partnere AS

Bygget har et areal BTA på 770m². Bærende veggelementer i betong. Overflate miniretardert hvit. Etasjeskille av hulldekker, selvbærende stålplatetak.

Bygget inneholder golfklubb med restaurant med kjøkken, kontorer, butikk og garderober.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Nor-Cargo, avd Bergen, ny godsterminal

Nor-Cargo, avd Bergen, ny godsterminal

Ferdigstilt: 2004 | Arkitekt: LOGG Arkitektur AS

Bygget har et areal BTA på 10300m². Stål bæresystem. Etasjeskillere av hulldekk. Yttervegger består av bindingsverkvegger forblendet med aluminiumskassetter for kontorbygg. For terminaler er det montert betongelementer på de nederste 5m. Ellers består yttervegger av sinusformete stålelementer.

Prosjektet består av et kontorbygg på 3000m², en sjøterminal på 4300m² og landterminal på 3000m².

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Sunnhordaland Prosjekt

Sunnhordaland Prosjekt

Ferdigstilt: 2004 | Arkitekt: Rolv Eide

Bygget har et areal BTA på 821m². Bæresystem i stål med fasader i stålelementer (Paroc). Tak av stålplater. Bygget inneholder verksteds- og lagerfunksjoner samt kontor.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder