02.12.22

Godvik Næringspark

Lars Jønsson AS har signert en totalentreprise med Godvik Næringspark AS om to næringsbygg ved
Godviksvingene 174. Dette er første byggetrinn i Godvik Næringspark. Det er inngått leiekontrakt med to aktører som skal inn i hvert sitt bygg. Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med byggherre og leietaker.
Byggene inneholder kontor, verksted og butikkarealer. Prosjektet er tegnet av Holon arkitekter.

Vi takker Godvik Næringspark AS for tilliten og ser frem til et godt samarbeid.