Liavegen 12 – Mobile

Liavegen 12 - Mobile

Ferdigstilt: 2018 | Arkitekt:

Vi har rehabilitert eksisterende bilforretning med tilhørende verksted og lager.

Eksisterende kontorer, salgslokaler og sosiale soner er oppgradert til dagens standard. Det er bygget en ny etasje i eksisterende lager, utført med pæler, betongkonstruksjoner og betongelementer.

Deler av fasade er revet og erstattet med ny glassfasade.

Nytt teknisk anlegg, nytt sprinkleranlegg, VRF-system til oppvarming, og hele taket er etterisolert og tekket.

Alle arbeider er utført samtidig som det har vært drift i lokalene.

Areal BTA: ca. 4500 m2

Oppstart: Oktober 2017

Overlevering: Oktober 2018

Entrepriseform: Totalentreprise

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Parkeringshus Flesland

Parkeringshus Flesland

Ferdigstilt: 2019 | Arkitekt: b+b arkitekter as

For Lønningen Eiendom Bergen AS har vi utviklet og bygget parkeringshus med vaskehallanlegg og kontorer.

Bygget er på samlet ca 17.000m² derav ca 1.000m² er vaskehaller og kontorer for bilutleieaktører og andre. Resterende areal disponeres til parkering av i hovedsak reisende via Flesland lufthavn.

Bærekonstruksjon er utført som betongsøyler/bjelker med hulldekker som etasjeskiller. Fasader er delvis kledd med utenpåliggende perforerte metallplater. Kontor- og vaskehallareal er oppført i prefabrikkerte betongelementer tilsatt larvekitt med slipt utside.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Fantoft Høyblokk

Fantoft Høyblokk

Ferdigstilt: 2018 | Arkitekt: b+b arkitekter as

For Studentsamskipnaden på Vestlandet har vi rehabilitert 324 hybelenheter fordelt på 18 boligetasjer. Det er også bygget på en ny etasje på toppen hvor nytt teknisk rom er plassert, i tillegg til to nye tilbygg i hver etasje, hvor nye felleskjøkken er plassert. På grunnplan er det også bygget nytt studentvaskeri og driftsvaskeri.

Alt eksisterende er revet inn til betong.
Hele bygget er etterisolert og det er montert nye fasader.
Alle vinduer er skiftet.
Alle tekniske føringer er lagt opp nytt.
Alle overflater er behandlet.
Alle hybler har fått nye, plassbygde, flislagte bad (288 stk)
Nye heiser er montert, hvor en går opp til teknisk rom på tak.

Arbeidet startet 25.september 2017. Bygget ble overlevert komplett til innflytting 1.august 2018.

Bygget ble levert i avtalt kvalitet, til avtalt tid og til avtalt pris.

Se også artikkel om bygget i Byggeindustrien her.

Vi takker Sammen for tilliten og ser frem til et godt samarbeid videre på neste blokk!

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

FMC Verkstedsbygg

FMC Verkstedsbygg

Ferdigstilt: 2014 | Arkitekt: b+b arkitekter as

Lars Jønsson AS har på oppdrag fra FMC utviklet nytt verkstedsbygg med testsenter og maskinverksted.

Bygget er oppført i totalentreprise.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

FMC kontorbygg

FMC kontorbygg

Ferdigstilt: 2014 | Arkitekt: b+b arkitekter as

Nytt kontorbygg for FMC Kongsberg Subsea AS på Ågotnes. Bruttoareal på ca 11.000m², inkludert ca 3000m² parkering i u-etg.

Bygget er utført med bæresystem av betong i u-etg og stål/hulldekker i resterende 3 etasjer. Fasader utført som klimavegger med fasadepaneler av reinzink og sinus.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Minde Næringspark

Minde Næringspark

Ferdigstilt: 2013 | Arkitekt: b+b arkitekter as

For Minde Næringspark AS har vi oppført i totalentreprise et kontor- og forretningsbygg på 9.500m².

Prosjektet er sentralt plassert ved ny rundkjøring i Kanalveien / Minde Allè.

Bygget er levert i energiklasse B, og tilknyttet fjernvarmenettet.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Espehaugen 32

Espehaugen 32

Ferdigstilt: 2013 | Arkitekt: SE Arkitektur AS

Bygget har et bruttoareal på 11.300 kvm fordelt på garasje i plan U, 2 lageretasjer og 2 kontoretasjer.
Bygget har egen kantine og et kontorareal på ca 4.500 kvm. Største leietaker er Wintershall.

Bygget er oppført med etterspente dekker i de to nederste plan. Ellers er bæresystemet i stål og hulldekk med trappesjakter i plass-støpt betong.
Fasader er levert med plassbygde klimavegger forblendet med Alucubond-plater.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Norsk Gjenvinning Industri AS

Norsk Gjenvinning Industri AS

Ferdigstilt: 2011 | Arkitekt: Rolv Eide

Lars Jønsson AS har vært totalentreprenør ved etableringen av Norsk Gjenvinning Industri AS sitt anlegg ved industrikaien på Mongstad sør.
Byggavdelingen har utført tak og fasadearbeider på alle tre bygg: Mottaksbygg, Servicebygg og Avfallshall

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder

Sandslihallen 2

Sandslihallen 2

Ferdigstilt: 2011 | Arkitekt: Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS

Tilbygg på ca. 2500m².

Tilbygget inneholder idrettshall for bl.a. håndball, volleyball, basket og turn og hallen kan deles i fire med nettskillevegger. I tillegg er det egne klatre- og buldrerom, løpebane med tilhørende tjukkas og trampoline. Det er bygget flere nye garderober, lagerrom og ny vestibyle med eget kjøkken. Utvendig er det bygget ny garasje og plassen er asfaltert. Bygget er et stålbygg med Paroc yttervegger, kledd med fasadeplater fra Ruukki tilsvarende eksisterende bygg.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Fungerende daglig leder