SIB Fantoft studentboliger

Ferdigstilt: 2010 | Arkitekt: 3rw

Studentboliger for familier. Til sammen 77 leiligheter.

Bygget har et areal BTA på 5837m² i 5 etasjer.
Tekniske rom og boder i underetasjen.

Bygget krager ut over Fantoft Stasjon og spenner over Bybanen med et fritt spenn på over 20 m.

Bærende vegger og dekker i stedstøpt betong.
Yttervegger kledd med aluminiumsplater og trepanel.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Daglig leder