Nor-Cargo, avd Bergen, ny godsterminal

Ferdigstilt: 2004 | Arkitekt: LOGG Arkitektur AS

Bygget har et areal BTA på 10300m². Stål bæresystem. Etasjeskillere av hulldekk. Yttervegger består av bindingsverkvegger forblendet med aluminiumskassetter for kontorbygg. For terminaler er det montert betongelementer på de nederste 5m. Ellers består yttervegger av sinusformete stålelementer.

Prosjektet består av et kontorbygg på 3000m², en sjøterminal på 4300m² og landterminal på 3000m².

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Daglig leder