Mongstad Base - Hall B

Ferdigstilt: 2014 | Arkitekt: Multiconsult

Nytt industribygg for KCA Deutag.

Lars Jønsson AS har ved delt entreprise levert bæresystem i stål, tak, fasader, brystningselementer, vinduer og dører. 2600m² industrihall og 250m² kontordel.

Fasader med Paroc sandwichelementer og takplater av stål.