Massivtre

Massivtre Bergen

Bruk av massivtre som konstruksjonsmateriale er blitt veldig populært siste årene, mye grunnet miljøfordelene, og mulighet for kortere byggetid og reduserte kostnader. Lars Jønsson AS er en ledende entreprenør innen bygging i massivtre i Bergen og på Vestlandet. Vi har levert flere massivtrebygg de siste årene, hvor alle byggene er montert av egne lokale montører.

Hva er Massivtre?

Massivtre er prefabrikkerte elementer bestående av bord som er limt sammen, minimum 3 lag i kryss. Bredde på bordene kan variere fra 60-300mm. De ytterste lagene har lik fiberretning.

Overflater kan leveres i ulik kvalitet, fra industri- til interiørkvalitet. Elementene kan leveres i alle formater opp til 3×16 meter og i tykkelser fra 60mm til 240mm.

Massivtre kan benyttes til bærende- og ikke-bærende vegger i tillegg til etasjeskillere og tak.

Elementene leveres med en nøyaktighet på +/- 2mm.

Trappevanger og trinn kan også leveres i massivtre.

Massivtre og miljø

Trevirke har i utgangspunktet ingen negativ innvirkning på miljøet, og det er et av de mest miljøvennlige materialene vi har tilgjengelig. Fremstillingsprosessene ved produksjon av trevirke er lite energikrevende, og materialet er enkelt å resirkulere og gjenbruke. Ved å bruke massivtre som konstruksjonsmateriale i et bygg vil man få et lavere CO2-utslipp til atmosfæren sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder.

Innemiljøet påvirkes også positivt i bygg bestående av massivtre, likt med trevirke generelt. Synlig massivtre i bygget gir en spesiell følelse av komfort, noe som kan skyldes følelsesmessige inntrykk og akustikk, men også treets evne til å jevne ut variasjoner i relativ luftfuktighet og temperatur.

Vi har fått tilbakemelding fra flere brukere av massivtrebygg vi har levert, om at de opplever et jevnere og bedre inneklima og en bedre oppfattelse av temperaturen i bygget.

Les mer om massivtre sine miljøfordeler i denne artikkelen fra Norsk Treteknisk Institutt og Trefokus AS. http://www.trefokus.no/resources/filer/fokus-pa-tre/20-Massivtre.pdf

Massivtre som konstruksjon

 • Det gir lange knutepunkt
 • Det gir knutepunkt som er enkle å prosjektere og bygge
 • Det gir små krefter i knutepunkt/overganger
 • Vegger fungerer som skiver
 • Dekker fungerer som en- eller toveis plater
 • Stivheten til veggskiver er betydelig mykere enn betong, noe som gjør at det fungerer utmerket for jordskjelv!
Lyd og brann

Massivtre fungerer utmerket som brannskiller, da de gradvis vil forkulle fra brannpåkjent side. Dette gir liten temperaturøkning på motsatt side samtidig som konstruksjonens fasthets- og stivhetsegenskaper forblir tilnærmet uendret.

Lydegenskapene til massivtre er det som oftest blir ansett som utfordrende, spesielt i boligbygg over flere etasjer hvor det er høye krav til lydoverføring mellom enhetene, både vertikalt og horisontalt. Her er det flere gode løsninger for de forskjellige konstruksjonene, og Lars Jønsson AS har god erfaring med å prosjektere og bygge massivtrebygg med gode lydegenskaper. Flere av de utførte prosjektene er også grundig testet etter bygging for å kontrollere at lydkrav er overholdt.

Nøkkelen til en god løsning for lyd og brann er involvering av entreprenør og rådgivere i tidlig fase sammen med arkitekt. På denne måten velges prinsipper for lyd og brann samtidig med konstruksjonene og bygget prosjekteres med hensyn til disse egenskapene fra første stund.

Massivtre på vestlandet? I regnvær? Ja!

Regnvær under bygging er ikke et problem. Etter 3 måneder med tilnærmet konstant regn under monteringen av Fantoft TRE, er dette noe vi har god erfaring med. Massivtreelementene leveres med et fuktinnhold på 12 %, og er tildekket under transport frem til ankomst byggeplass. Vår erfaring er at elementene tørker veldig raskt og oppnår opprinnelig fuktighet på 12 % kort tid etter tett tak. En stor fordel er at det går raskt fra oppstart montering til tett hus, slik at opptørking kan starte mye raskere enn i et tradisjonelt bygg.

Massivtreelementene bør prosjekteres og produseres slik at man unngår oppsamling av vann i bygget under montasjeperioden, både med tanke på fukt, men også med tanke på forholdene for de som arbeider i bygget.

Vestlandet er faktisk godt egnet for massivtre, nettopp på grunn av sin høye luftfuktighet. Dette gjør at man vil få mindre oppsprekking i massivtreet over tid enn man for eksempel ville fått i et tørt innlandsklima. Vi har gjennom årene levert flere bygg av massivtre i Bergen og omegn!

Massivtre på byggeplass – en triveligere arbeidsplass

Massivtre fungerer utmerket som brannskiller, da de gradvis vil forkulle fra brannpåkjent side. Dette gir liten temperaturøkning på motsatt side samtidig som konstruksjonens fasthets- og stivhetsegenskaper forblir tilnærmet uendret.

Lydegenskapene til massivtre er det som oftest blir ansett som utfordrende, spesielt i boligbygg over flere etasjer hvor det er høye krav til lydoverføring mellom enhetene, både vertikalt og horisontalt. Her er det flere gode løsninger for de forskjellige konstruksjonene, og Lars Jønsson AS har god erfaring med å prosjektere og bygge massivtrebygg med gode lydegenskaper. Flere av de utførte prosjektene er også grundig testet etter bygging for å kontrollere at lydkrav er overholdt.

Nøkkelen til en god løsning for lyd og brann er involvering av entreprenør og rådgivere i tidlig fase sammen med arkitekt. På denne måten velges prinsipper for lyd og brann samtidig med konstruksjonene og bygget prosjekteres med hensyn til disse egenskapene fra første stund.

Maksimal utnyttelse av massivtre som byggemateriale

For å utnytte flest mulig fordeler ved bruk av massivtre, og samtidig øke muligheten for reduserte kostnader og kortere byggetid, er det mange viktige fokusområder og milepæler som bør følges i prosjektet. Noen av disse er følgende:

 • Hvilke overflater som skal være synlig må velges tidlig
 • Prinsipper for lyd velges samtidig med konstruksjonene
 • Fokus på branntekniske løsninger fra start
 • Alle tekniske fag må være ferdig prosjektert ved bestilling av massivtre, for utnyttelse av prefabrikkerte utsparinger og føringsveier
 • Bæresystem må optimaliseres
 • Produksjonstegninger for hele prosjektet foreligger minimum 8 uker før montasjestart

Dette innebærer da å ferdigstille prosjektering tidligere enn i de fleste andre prosjekter, noe som også vil gi trygghet for byggherre og utførende entreprenører når det kommer til planlegging av utførelse og forventet kvalitet. Det må settes av nok tid til prosjektering i prosjektet.

Nøkkelen er utviklingsfasen

Vår erfaring er at nøkkelen for å svare best mulig på alle ovenstående punkter, er samspill i utviklingsfasen. Ved å invitere til et tidlig samspill mellom byggherre, totalentreprenør og arkitekt, vil man kunne optimalisere konstruksjonene ut fra massivtreets egenskaper og muligheter. Det er i utviklingsfasen man legger fundamentet for et bærekraftig bygg, og samtidig finner løsningene som kan spare prosjektet for både tid og penger.

Her er prosjektene vi har levert i massivtre:

Vi er stolte av å ha montert disse byggene med egne lokale montører, og vi ser frem til å bygge flere bygg i massivtre på vestlandet fremover. Ønsker du mer informasjon om bygg av massivtre i Bergen? Ta gjerne kontakt med oss.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Frode Reisæter

Prosjektutvikler Totalentreprise