Liavegen 12 - Mobile

Ferdigstilt: 2018 | Arkitekt:

Vi har rehabilitert eksisterende bilforretning med tilhørende verksted og lager.

Eksisterende kontorer, salgslokaler og sosiale soner er oppgradert til dagens standard. Det er bygget en ny etasje i eksisterende lager, utført med pæler, betongkonstruksjoner og betongelementer.

Deler av fasade er revet og erstattet med ny glassfasade.

Nytt teknisk anlegg, nytt sprinkleranlegg, VRF-system til oppvarming, og hele taket er etterisolert og tekket.

Alle arbeider er utført samtidig som det har vært drift i lokalene.

Areal BTA: ca. 4500 m2

Oppstart: Oktober 2017

Overlevering: Oktober 2018

Entrepriseform: Totalentreprise

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Daglig leder