Ladegården sykehjem

Ferdigstilt: 2008 | Arkitekt: Rambøll Norge AS

Ladegården sykehjem med ca 8000m² gulvareal er ombygget i henhold til ènsengsreformen vedtatt av Staten.

Det er gjennomført en totalombygging der det bygningsmessige med vegger, himlinger og gulv er fjernet og de tekniske anleggene er demontert og nye tidsmessige er installert. Fasade, vindu og tak er fornyet og yttervegger er tilleggsisolert.

En meget vellykket fornying av sykehjemmet.

Også utendørsanlegget ble fornyet betydelig.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Daglig leder