Grieg Seafood Trosnavåg

Ferdigstilt 2018 | Arkitekt: _

Nytt settefiskanlegg for Grieg Seafood på 2800 m2, hvor Lars Jønsson As har levert:

  • Bærekonstruksjoner i stål
  • Takplater og taktekking
  • Himling innvendig
  • Yttervegger i sandwichelementer
  • Dører og porter