Fantoft Høyblokk

Ferdigstilt: 2018 | Arkitekt: b+b arkitekter as

For Studentsamskipnaden på Vestlandet har vi rehabilitert 324 hybelenheter fordelt på 18 boligetasjer. Det er også bygget på en ny etasje på toppen hvor nytt teknisk rom er plassert, i tillegg til to nye tilbygg i hver etasje, hvor nye felleskjøkken er plassert. På grunnplan er det også bygget nytt studentvaskeri og driftsvaskeri.

Alt eksisterende er revet inn til betong.
Hele bygget er etterisolert og det er montert nye fasader.
Alle vinduer er skiftet.
Alle tekniske føringer er lagt opp nytt.
Alle overflater er behandlet.
Alle hybler har fått nye, plassbygde, flislagte bad (288 stk)
Nye heiser er montert, hvor en går opp til teknisk rom på tak.

Arbeidet startet 25.september 2017. Bygget ble overlevert komplett til innflytting 1.august 2018.

Bygget ble levert i avtalt kvalitet, til avtalt tid og til avtalt pris.

Se også artikkel om bygget i Byggeindustrien her.

Vi takker Sammen for tilliten og ser frem til et godt samarbeid videre på neste blokk!

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Daglig leder