B.I.R. Forbrenningsanlegg Rådalen

Ferdigstilt: 1998 | Arkitekt: Astrup & Hellern AS

Utført:

1000 m2 Selvbærende stålplatetak.

5000 m2 Vegg av isolasjonskassetter og horisontale fasadekassetter.

Felt av plane ÅSV aluminiumkassetter