B.I.R. Forbrenningsanlegg Rådalen

B.I.R. Forbrenningsanlegg Rådalen

Ferdigstilt: 1998 | Arkitekt: Astrup & Hellern AS

Utført:

1000 m2 Selvbærende stålplatetak.

5000 m2 Vegg av isolasjonskassetter og horisontale fasadekassetter.

Felt av plane ÅSV aluminiumkassetter

Storemyra, Mongstad

Storemyra, Mongstad

Ferdigstilt: 2017 | Arkitekt: _

Nytt industribygg på Stormyra på Mongstad.

Størrelse: 1900 m2

Vi har levert sandwichelementer og dører på prosjektet.

Oppdragsgiver: Spenncon AS

Sandslihallen – Sandsli

Sandslihallen - Sandsli

Ferdigstilt: 1995 | Arkitekt: Arkitektkontoret Ulf Røstøen AS

Utført:

2500 m2 Selvbærende stålplatetak.

1800 m2 Vegger av isolasjonskassetter med fasadekassetter i stål.