02.12.2020

Kronstad X

Lars Jønsson AS har signert avtale med Backer Eiendom AS om å bygge ca 15.400 kvm næringsarealer og med Backer Bolig AS om å bygge 50 leiligheter på Kronstad på tomt som tidligere inneholdt trelasthandler Andreas Olsen. Mesteparten av den gamle bygningsmassen skal rives mens lokaler der Sammen er i dag skal rehabiliteres. Næringsdel av bygget blir på 5 etasjer og vil inneholde garasje, treningssenter til Sammen, butikker i plan 1 og kontorlokaler i plan 2 og 3. Næringslokaler blir miljøsertifisert som Breeam Excellent. I de tre øverste etasjene kommer det 50 leiligheter.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med Backer og vil ferdigstilles mai 2023. Rivearbeidene starter i januar. Vi takker for oppdraget og ser frem til fortsatt godt samarbeid på et utfordrene og spennende prosjekt.