09.12.22

Gjenbruk på Mindemyren

Lars Jønsson AS har inngått en intensjonsavtale med NLA om å utvikle og rehabilitere gamle Martens brødfabrikk og rotunde på Mindemyren til ny lærerskole for 2000 elever og lærere. Etter at Martens flyttet til Kokstad hadde NRK sin virksomhet i byggene i 25 år før de flyttet til Media City i 2015.

Vi jobber blant annet sammen med Klimabygg AS som utreder hele bygningsmassen for gjenbruk. Klimabygg står for kartlegging, kostnadsberegninger og design samt tømrer- og snekkerarbeid i forbindelse med gjenbruk i bygget. På byggene har vi en målsetning om å gjenbruke så mye som mulig av dører, gipsvegger, himlingsplater, datagulv, spiler, paneler, terrassebord etc. foruten kabelbroer og ventilasjonskanaler.

Parallelt samarbeider vi godt med byantikvar og seksjon for kulturarv i forbindelse med å videreføre arkitekt Geir Grung sitt arkitektoniske uttrykk på best mulig måte. Målet er å designe et topp moderne og funksjonelt bygg og samtidig utføre prosjektet med lavest mulig klimatrykk.