Fantoft Langblokk

Fantoft Langblokk

Ferdigstilt: 2020 | Arkitekt: b+b arkitekter as

For Studentsamskipnaden på Vestlandet har vi rehabilitert Langblokken i Fantoft Studentby. Langblokken er det fjerde bygget vi har oppført eller rehabilitert i Fantoft Studentby for Studentsamskipnaden.

Langblokken er 130 meter lang og har 9 etasjer med hybler og 1 etasje med innganger, 2 lesesaler, TV-rom og oppholdsrom. På taket ligger teknisk rom på 125 meter. Samlet areal er ca 15.700m2.
Bygget ble strippet ned til betongen og innredet på nytt med blant annet nye tekniske anlegg og 576 plassbygde bad.

Byggearbeidene startet i juni 2019 og ble fullført på 12 måneder

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Leder Totalentreprise

Fantoft Bygg O

Fantoft Bygg O

Ferdigstilt: 2016 | Arkitekt: Lund & Partnere Arkitekter AS

Lars Jønsson har i samarbeid med oppdragsgiver Fantoft utvikling AS utviklet et kontor- og næringsbygg på samlet ca 18.000m² BTA.

Bygget tilfredsstiller kravet til energiklasse A, og er Breeam-sertifisert i design- og som bygget fase, med karakter: Excellent.

Bygget inneholder blant annet nytt hovedkontor for Sweco i Bergen.

  • Prosjektet er gjennomført i totalentreprise.
  • Oppstart i marken fra august 2014.
  • Overlevert 30.09.2016

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Leder Totalentreprise

Nestunbrekka 99 og 97

Nestunbrekka 99 og 97

Ferdigstilt: 2015 | Arkitekt: b+b arkitekter as

Byggene har et bruttoareal på 18.500m² fordelt på 13.500m² kontor og 5.000m² garasje.

Byggene er fundamentert på peler/fjell. Bæresystem i stål og hulldekk.
Fasader utføres i en kombinasjon av malt puss og patinert rheinzink.

Multiconsult har flyttet inn i 3500m² kontorbygg i Nestunbrekka 99. Vi er godt igang med utførelse av Nestunbrekka 97 der det største av to bygg i hovedsak vil huse Multiconsult. Resterende arealer vil bli leid ut.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Leder Totalentreprise

Sammen Idrettshall Fantoft

Sammen Idrettshall Fantoft

Ferdigstilt: 2019 | Arkitekt: Forum Arkitekter AS

For Studentsamskipnaden på Vestlandet har vi utvidet idrettshallen på Fantoft.

Prosjektet ble utført i totalentreprise.

Overtakelse 01.08.2019.

Tilbygget er på ca. 1500 m2 og inneholder blant annet styrkerom, e-sportrom og klatrehall. Den nye vestibylen vil fungere som studentsenter for flere tusen studenter og er det nye hjertet på Fantoft. Bygget er oppført med fasade av sandwichelementer og glass, der deler av bygget har utenpåliggende perforerte metallplater som gir bygget et spennende uttrykk. Idrettshallen ble oppført til avtalt tid, kvalitet og pris.

Vi takker Sammen for tilliten og ser frem til videre samarbeid.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Leder Totalentreprise

Fantoft TRE

Fantoft TRE

Ferdigstilt: 2017 | Arkitekt: b+b arkitekter as

Bergens største massivtreprosjekt.

Med ett års byggetid, 800mm nedbør i montasjefasen, og uten fraværsskader, er det veldig hyggelig å overlevere 9300m2 med hybler og barnehage til riktig tid.

Vi takker Sammen for oppdraget!

Fantoft TRE, timelaps av byggeprosessen:

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Leder Totalentreprise

SPZ Storebotn

SPZ Storebotn

Ferdigstilt: 2018 | Arkitekt: SE Arkitektur AS

Lars Jønsson har i samarbeid med byggherre Gasstomten AS utviklet, prosjektert og bygget nytt næringsbygg på Storebotn næringspark på Askøy.

Inneholder ca 1800m2 matvarebutikk for Norgesgruppen, 1000m2 parkeringskjeller og garderobefasiliteter, og ca 2200m2 bilforretning med tilhørende verksted.

Kvaliteter er levert etter TEK2017 med energiklasse B.

Bygget er oppført med rask byggetid, der det tok 9 mnd fra oppstart betongarbeid til overlevering.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Leder Totalentreprise

Helgetun seniorboliger

Helgetun seniorboliger

Ferdigstilt: 2019 | Arkitekt: b+b arkitekter as

I nært samarbeid med GC rieber Fondene har Lars Jønsson AS utviklet og bygget 32 moderne leiligheter i innerst i Sædalen. Dette er utleieleiligheter der visjonen er at eldre her kan ha en aktiv og sosial pensjonist tilværelse.

Prosjektet består av 4 blokker med underjordisk parkeringsanlegg og heis til leilighetene. Bæresystem i stål og betong.

Prosjektet er levert iht. TEK17 med energiklasse B.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Leder Totalentreprise

Fritidsleiligheter Finse

Fritidsleiligheter Finse

Ferdigstilt: 2018 | Arkitekt: Jarmund Vigsnæs Arkitekter

Et byggeprosjekt langt utenom det vanlige!

Lars Jønsson AS har oppført fritidsleiligheter i massivtre på Finse for Skøitehallen AS.

Prosjektet er utført i totalentreprise med utfordrende logistikk og krevende værforhold.

Prosjektet består av 22 leiligheter og er totalt på ca 2500 m2.

Oppstart grunnarbeider var høst 2016, oppstart betongarbeider mai 2017, massivtremontasje juli 2017 og tett hus oktober 2017.

Overlevering: April 2018

Alle materialer er levert med egne godstogtransporter fra Hønefoss, totalt 22 togleveranser.

Under arbeidet ble alle arbeidere innkvartert i omkringliggende leiligheter, og det nedlagte billettkontoret ble tatt i bruk som spise- og garderobefasiliteter.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Leder Totalentreprise

Liavegen 12 – Mobile

Liavegen 12 - Mobile

Ferdigstilt: 2018 | Arkitekt:

Vi har rehabilitert eksisterende bilforretning med tilhørende verksted og lager.

Eksisterende kontorer, salgslokaler og sosiale soner er oppgradert til dagens standard. Det er bygget en ny etasje i eksisterende lager, utført med pæler, betongkonstruksjoner og betongelementer.

Deler av fasade er revet og erstattet med ny glassfasade.

Nytt teknisk anlegg, nytt sprinkleranlegg, VRF-system til oppvarming, og hele taket er etterisolert og tekket.

Alle arbeider er utført samtidig som det har vært drift i lokalene.

Areal BTA: ca. 4500 m2

Oppstart: Oktober 2017

Overlevering: Oktober 2018

Entrepriseform: Totalentreprise

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt!

Per-Einar Rotvoll

Leder Totalentreprise